Mestermerke

Gratulerer Gudmund som tok bronsemerket i kveld. Fantastisk skyting! Sølvmerke neste 😀

Innkalling til årsmøte 2018

Vi vil herved kalle inn til årsmøte for Viking Pistol og Rifleklubb.

Møtet vil finne sted på banen pir 2, Mandag 05.03.18 kl. 18:00.
Eventuelle saker til behandlng må sendes til e-post: nysak@vprk.no med emne: årsmøtesak. Innen 25.02.18.

Vi håper du kan komme.

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Valg av møteleder og referat, og 2 representanter til å underskrive protokoll.
 3. Styrets beretning.
 4. Godkjenning av regnskap 2017.
 5. Godkjenning av budsjett 2018.
 6. Godkjenning av Organisasjonsplan 2018.
 7. Innkommende saker.
 8. Valg

Vennlig hilsen styret.

Styret har lagt inn ønske om oppussing av oppholdsrom og lydsluse.

Styret har lagt inn ønske om oppussing av oppholdsrom og lydsluse, dette for å forbedre miljøet på banen.

Klubben har middler på bok, så det blir ikke merkostnadder mot medlemmene på oppussingen.

 Iht organisasjonsplanen er dette en større kostnadd så medlemmene må ha mulighet til å sette spørsmål og kreve ekstraordinært møtte. (Det er svært viktig at medlemmet som ønsker møte faktisk møter opp.)

 Innvendinger må sendes skriftlig til nysak@vprk.no innen 14.07.2017.

(NB! Er det ønske om møte blir satt opp på kort varsel rett etter denne datoen)

 Om det ikke er noen invendinger på oppussingen blir det ikke satt opp noe ekstraordinært årsmøte, da ingen innvendinger tolkes som enighet i denne saken.

 Mvh

Styret VPRK

Beklager

Den skamfulle åpneren beklager seg for de som måtte vente på han i kveld. —Mvh Espen Olsen. 

Premiering av Feltlottoen 2016/2017

De heldige er:

Tore Haugan
Christian Olderø
Thomas Esp
Espen Olsen
Terje Myhre
Thor Rangøynes
Ørjan Moum
Geir Morten Gomo
Sveinung Dalheim
Oddvar Åsegg
Lars Rune Skaug
Sylvia Skjelfjord
Aina Lihaug

Premiene kan hentes på banen.

Skal du søke om våpentillatelse?

Når det skal utstedes papirer fra klubben ved våpensøknader skal det medbringes:

 • Id-papirer.
 • Medlemskort med bilde.
 • Kopi av diplom fra sikkerhetskurset.
 • Kopi av oppmøteprotokoll.
 • Utfylt våpensøknad(er).
 • Kopi av kvittering våpenskap.
 • Bilde av våpenskap + FG godkjenning.
 • Kopi av resultatlister.

Alle disse dokumentene skal VPRK ha kopi av.
Når du har dette klart kan du kontakte:
Rolf Nordli: 91811378 rolf.nordli(at)hell-bil.toyota.no
Tore Haugan: 92225952 nestleder(at)vprk.no

Bane stengt

Banen er stengt i helgen da gulvet på pauserommet er bonet. (17 og 18 des)

Feltstevne hos Meldal Pistolklubb

29/10 kl 10:00 Er det felt og SWS stevne hus Meldal Pistolklubb.
Tenkte og møte opp på klett og kjøre derfra kl 09:00.
Ta med kontanter da de ikke tar kort. Priser er det ikke informert om, men det jobbes med saken.
Det skal skytes i alle klasser.

Meldal Pistolklubb

Meldal Pistolklubb Facebook

Kart til Bane

Sommerstengt

Det blir sommerstengt fra uke 28 t.o.m uke 31.

Ha en fin sommer.

Top