Våpensøknad

Når det skal utstedes papirer fra klubben ved våpensøknader skal det medbringes:

 • Id-papirer.
 • Medlemskort med bilde.
 • Kopi av diplom fra sikkerhetskurset.
 • Kopi av oppmøteprotokoll.
 • Utfylt våpensøknad(er).
 • Kopi av kvittering våpenskap.
 • Bilde av våpenskap + FG godkjenning.
 • Kopi av resultatlister.

Alle disse dokumentene skal VPRK ha kopi av.
Når du har dette klart kan du kontakte en av disse:
Espen Olsen: leder(at)vprk.no
Kathrine Brandhaug: nestleder(at)vprk.no

Ny dugnad

DUGNAD 25, 26 og 27 mai

Kulefangeren må tømmes.
Dette er en ganske stor jobb som må gjøres før utbedringene av kulefangeren kan starte.
Dugnaden går over tre dager så kom og bidra de timene du har mulighet.

Vi stiller med hansker, beskyttelses dress og støvmasker

Fredag 25 mai fra 18.00 til 21.00
Lørdag 26 mai fra 10.00 til 18.00
Søndag 27 mai fra 10.00 til 18.00

Kjempe jobb

Vil bare si dere gjorde en kjempe jobb på dugnaden (02/05)

Dugnad

Velkommen til dugnad onsdag 2 mai 2018 klokken 18.00Vi inviterer alle medlemmer i Viking pistol og rifle klubb til dugnad Kulefangeren trenger sårt vedlikehold og banen kommer til å bli stengt for en periode for og utføre dette. For å korte ned på stengningstiden så trenger klubben at akkurat du kommer. Det blir litt rivnigsarbeid og klargjøring for tømming av grav,  så arbeidshansker og klær som tåler å bli skitene er en fordel. Hvis du har en hammer, brekkjern eller annet utstyr som kan brukes til rivning så ta med det.MvhStyret – Viking P&RK

Garditrapp forsvunnet

Det har forsvunnet en garditrapp på skytebanen, om du har lånt den så ønsker TFS den tilbakeNei dette er ikke en forsinket aprilspøk.

Innstilling fra valgkomite til Årsmøte 2018

Innstilling fra valgkomite til Årsmøte 2018

Mestermerke

Gratulerer Gudmund som tok bronsemerket i kveld. Fantastisk skyting! Sølvmerke neste 😀

Innkalling til årsmøte 2018

Vi vil herved kalle inn til årsmøte for Viking Pistol og Rifleklubb.

Møtet vil finne sted på banen pir 2, Mandag 05.03.18 kl. 18:00.
Eventuelle saker til behandlng må sendes til e-post: nysak@vprk.no med emne: årsmøtesak. Innen 25.02.18.

Vi håper du kan komme.

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Valg av møteleder og referat, og 2 representanter til å underskrive protokoll.
 3. Styrets beretning.
 4. Godkjenning av regnskap 2017.
 5. Godkjenning av budsjett 2018.
 6. Godkjenning av Organisasjonsplan 2018.
 7. Innkommende saker.
 8. Valg

Vennlig hilsen styret.

Styret har lagt inn ønske om oppussing av oppholdsrom og lydsluse.

Styret har lagt inn ønske om oppussing av oppholdsrom og lydsluse, dette for å forbedre miljøet på banen.

Klubben har middler på bok, så det blir ikke merkostnadder mot medlemmene på oppussingen.

 Iht organisasjonsplanen er dette en større kostnadd så medlemmene må ha mulighet til å sette spørsmål og kreve ekstraordinært møtte. (Det er svært viktig at medlemmet som ønsker møte faktisk møter opp.)

 Innvendinger må sendes skriftlig til nysak@vprk.no innen 14.07.2017.

(NB! Er det ønske om møte blir satt opp på kort varsel rett etter denne datoen)

 Om det ikke er noen invendinger på oppussingen blir det ikke satt opp noe ekstraordinært årsmøte, da ingen innvendinger tolkes som enighet i denne saken.

 Mvh

Styret VPRK

Top