Forfatter: admin

Fare for flom

Banen er stengt i dag da det er fare for flom. https://trondheimhavn.no/fare-for-svaert-hoy-vannstand/

Klær med logo

Nå kan de som ønsker og kjøpe klær med VPRK logo kjøpe det hos Swedol i Tr.heim.

Våpensøknad

Når det skal utstedes papirer fra klubben ved våpensøknader skal det medbringes: Id-papirer. Medlemskort med bilde. Kopi av diplom fra sikkerhetskurset. Kopi av oppmøteprotokoll. Utfylt våpensøknad(er). Kopi av kvittering våpenskap. Bilde av våpenskap + FG godkjenning. Kopi av resultatlister. Alle disse

Ny dugnad

DUGNAD 25, 26 og 27 mai Kulefangeren må tømmes. Dette er en ganske stor jobb som må gjøres før utbedringene av kulefangeren kan starte. Dugnaden går over tre dager så kom og bidra de timene du har mulighet. Vi stiller

Kjempe jobb

Vil bare si dere gjorde en kjempe jobb på dugnaden (02/05)

Innstilling fra valgkomite til Årsmøte 2018

Innstilling fra valgkomite til Årsmøte 2018

Mestermerke

Gratulerer Gudmund som tok bronsemerket i kveld. Fantastisk skyting! Sølvmerke neste 😀

Innkalling til årsmøte 2018

Vi vil herved kalle inn til årsmøte for Viking Pistol og Rifleklubb. Møtet vil finne sted på banen pir 2, Mandag 05.03.18 kl. 18:00. Eventuelle saker til behandlng må sendes til e-post: nysak@vprk.no med emne: årsmøtesak. Innen 25.02.18. Vi håper

Styret har lagt inn ønske om oppussing av oppholdsrom og lydsluse.

Styret har lagt inn ønske om oppussing av oppholdsrom og lydsluse, dette for å forbedre miljøet på banen. Klubben har middler på bok, så det blir ikke merkostnadder mot medlemmene på oppussingen.  Iht organisasjonsplanen er dette en større kostnadd så

Top