Fare for flom

Banen er stengt i dag da det er fare for flom.
https://trondheimhavn.no/fare-for-svaert-hoy-vannstand/