Feltlottotrekning 2023

Vi vil takke Hagemo Jakt og friluft, Egon og Rogne Våpen for donasjoner av premier.
Liste over vinnere ligger på resultater.