Innstilling fra valgkomite til Årsmøte 2018

Innstilling fra valgkomite til Årsmøte 2018