Stengt igjen (Covid19

Regjeringen strammer til de nasjonale smittevernreglene. De nye tiltakene trer i kraft natt til torsdag 25. mars, og regjeringa vil ta en ny vurdering 12. april.
Vi må dessverre da stenge banen igjen.

Her er kan man lese om de nasjonale smittevernreglene.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-strengere-nasjonale-tiltak/id2841039/