Innkalling til årsmøte

Det kalles herved inn til årsmøte i VPRK 26/03-15 kl 1800 på banen.
Saksliste:
 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av saksliste
 • Valg av ordfører
 • Valg av referent
 • Valg av medlemmer for signering av referat.
 • Styrets beretning.
 • Gjennomgang/godkjenning av regnskap.
 • Fastsette kontingent.
 • Godkjenning av budsjett.
 • Godkjenning av revidert organisasjonsplan.
 • Valg av styremedlemmer.
 • Innkomne saker.
Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 12/3-15. Saker meldes inn til nysak@vprk.no
Styret vil gjøre saksdokumenter tilgjengelig for medlemmer innen 19/3-15
Årsmøtedokumenter finnes på banen 23.03.15
Om du trenger dokumentene før det kontakt webmaster@vprk.no

Disse er på valg:
Nestleder
Sekretær
Vara 1
Vara 2
Styremedlem 1
Forslag sendes til valgkomite@vprk.no