Forevisning av medlemskort

På bakgrunn av innskjerping av gjeldende sikkerhetsbestemmelser må medlemmer ta med legitimasjon og medlemskort og det må fårevises uoppfordret ved besøk på banen.