Innkalling til årsmøte 2018

Vi vil herved kalle inn til årsmøte for Viking Pistol og Rifleklubb.

Møtet vil finne sted på banen pir 2, Mandag 05.03.18 kl. 18:00.
Eventuelle saker til behandlng må sendes til e-post: nysak@vprk.no med emne: årsmøtesak. Innen 25.02.18.

Vi håper du kan komme.

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  2. Valg av møteleder og referat, og 2 representanter til å underskrive protokoll.
  3. Styrets beretning.
  4. Godkjenning av regnskap 2017.
  5. Godkjenning av budsjett 2018.
  6. Godkjenning av Organisasjonsplan 2018.
  7. Innkommende saker.
  8. Valg

Vennlig hilsen styret.