Premiering av Feltlottoen 2016/2017

De heldige er:

Tore Haugan
Christian Olderø
Thomas Esp
Espen Olsen
Terje Myhre
Thor Rangøynes
Ørjan Moum
Geir Morten Gomo
Sveinung Dalheim
Oddvar Åsegg
Lars Rune Skaug
Sylvia Skjelfjord
Aina Lihaug

Premiene kan hentes på banen.