Skal du søke om våpentillatelse?

Når det skal utstedes papirer fra klubben ved våpensøknader skal det medbringes:

  • Id-papirer.
  • Medlemskort med bilde.
  • Kopi av diplom fra sikkerhetskurset.
  • Kopi av oppmøteprotokoll.
  • Utfylt våpensøknad(er).
  • Kopi av kvittering våpenskap.
  • Bilde av våpenskap + FG godkjenning.
  • Kopi av resultatlister.

Alle disse dokumentene skal VPRK ha kopi av.
Når du har dette klart kan du kontakte:
Rolf Nordli: 91811378 rolf.nordli(at)hell-bil.toyota.no
Tore Haugan: 92225952 nestleder(at)vprk.no