Styret har lagt inn ønske om oppussing av oppholdsrom og lydsluse.

Styret har lagt inn ønske om oppussing av oppholdsrom og lydsluse, dette for å forbedre miljøet på banen.

Klubben har middler på bok, så det blir ikke merkostnadder mot medlemmene på oppussingen.

 Iht organisasjonsplanen er dette en større kostnadd så medlemmene må ha mulighet til å sette spørsmål og kreve ekstraordinært møtte. (Det er svært viktig at medlemmet som ønsker møte faktisk møter opp.)

 Innvendinger må sendes skriftlig til nysak@vprk.no innen 14.07.2017.

(NB! Er det ønske om møte blir satt opp på kort varsel rett etter denne datoen)

 Om det ikke er noen invendinger på oppussingen blir det ikke satt opp noe ekstraordinært årsmøte, da ingen innvendinger tolkes som enighet i denne saken.

 Mvh

Styret VPRK