Våpensøknad

Når det skal utstedes papirer fra klubben ved våpensøknader skal det medbringes:

  • Id-papirer.
  • Medlemskort med bilde.
  • Kopi av diplom fra sikkerhetskurset.
  • Kopi av oppmøteprotokoll.
  • Utfylt våpensøknad(er).
  • Kopi av kvittering våpenskap.
  • Bilde av våpenskap + FG godkjenning.
  • Kopi av resultatlister.

Alle disse dokumentene skal VPRK ha kopi av.
Når du har dette klart kan du kontakte en av disse:
Espen Olsen: leder(at)vprk.no
Kathrine Brandhaug: nestleder(at)vprk.no